Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Hình ảnh XQ sọ não

1. Các xương sọ và khớp sọ
2.Giải phẫu X quang sọ thẳng, nghiêng3. Giải phẫu X quang sọ trên tư thế chụp hố sau (Towns), Blondeau và Hirtz
4. Sơ đồ các động mạch và tĩnh mạch não trên hình chụp mạch não
5. Sơ đồ các thuỳ não và giải phẫu trên Cắt lớp vi tính và Cộng hưởng từ


Nguồn : seadropblog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét