Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

HC Liệt mặt


I. GIẢI PHẪU DÂY VIIII. LIỆT MẶT NGOẠI BIÊN

III. LIỆT MẶT TRUNG ƯƠNG

IV. PB LIỆT VII NB & TW
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét