Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Bài 4- Bán cầu đại não

II. GIẢI PHẪU

H1-Tổng thể bộ não

H2-Theo mặt cắt dọc giữa

H3-Nhìn từ dưới

H4-Bán cầu đại não P

H5-Nhìn từ bên tráiII. SINH LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét